Onterfde erfgenaam moet bijstandsuitkering terugbetalen

Printvriendelijke versie

Voor een alleenstaande is het vrij te laten vermogen € 6.225 en voor gezinnen € 12.450.

Onlangs moest de rechtbank oordelen over de situatie van een onterfde zoon. Deze zoon deed een beroep op zijn legitieme portie, de helft van een normaal erfdeel. Toen hij het bedrag uitbetaald kreeg was hij het er niet mee eens dat zijn bijstandsuitkering – net als bij een erfgenaam – werd gekort. De rechter stelde hem in het ongelijk en bepaalde dat de korting op de bijstandsuitkering van een onterfde erfgenaam op dezelfde wijze plaatsvindt als bij een gewone erfgenaam.
Wilt u weten hoe een aandeel in de erfenis uitpakt voor een uitkeringsgerechtigde? Maak gerust een afspraak voor een bespreking op ons kantoor.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 21 september 2020, nr BRE 19/6590 PW (ECLI:NL:RBZWB:2020:4469)